středa, 16 říjen 2019
Home Hasičská zbrojnice

Hasičská zbrojnice

Od konce roku 2011 má SDH Koberovy k dispozici novou hasičskou zbrojnici. Jak stavba rostla, si můžete připomenout zde.

 

PODMÍNKY PRONÁJMU OBJEKTU HASIČSKÉ KLUBOVNY V KOBEROVECH

Popis/Objekt pronájmu:

a) Plocha/místnosti:

 • 1x - hlavní plocha klubovna/sál (cca 130 m2)
 • 1x - kuchyň
 • 2x - WC (pánské a dámské)
 • 1x - chodba + schodiště
 • 1x - technická/úklidová místnost
 • 1x - prostranství před hlavním vchodem a garážemi klubovny

b) Stručný rozsah vybavení sálu a kuchyně:

 • 9x stůl, 70x židle, 2x skříňka malá, bar - 2 strany, 3x šatní skříň
 • kuchyňská linka, sporák, lednice, mikrovlnná trouba + vybavení dle seznamu

c) Adresa "Klubovny/Budovy SDH" (dále jen "objekt"):

Koberovy 200, p. Železný Brod, 468 22

d) Pronajímatel:

SDH Koberovy

Koberovy 200, p. Železný Brod, 468 22

DIČ/IČO: CZ64668045

Kontakt: T. Mašek (starosta SDH - tel.: +420 755 073 823)

L. Drbal (jednatel SDH - tel.: +420 724 020 426)

Správa objektu:

 • Správce objektu je ustanoven výborovou základnou SDH Koberovy. Aktuálně p. Stanislav Kobrle, člen Výboru SDH (tel.: +420 605 711 737).
 • Správce objektu uzavírá nájemní smlouvu s nájemcem/pořadatelem

Povolování kulturních a společenských akcí:

 • Pořadatel akce požádá o uspořádání zmíněné akce jakéhokoliv člena Výboru SDH, ten tuto žádost předloží na měsíční výborové schůzi, kde je projednána - zde je rozhodnuto o povolení či zamítnutí žádosti.
 • V případě konání periodických akcí se individuální podmínky stanovují po vzájemné dohodě mezi správcem objektu/Výborem SDH a pořadatelem zmíněných akcí.
 • Při povolení žádosti nájemci/pořadateli výborovou schůzí si pronajímatel vyhrazuje právo stanovení vratné kauce ve výši max. 5000 Kč splatné před danou akcí.

Poplatky za zapůjčení objektu:

 • Pro všechny zájemce o zapůjčení objektu platí stejné sazby (včetně všech členů SDH Koberovy).
 • Sazebník nájmu:
  • 1 den (0 nocí) - 1-rázový poplatek 1000 Kč + REŽIE*
  • 2 dny (1 noc) - 1-rázový poplatek 1500 Kč + REŽIE*
  • 3 dny (2 noci - 1-rázový poplatek 2000 Kč + REŽIE*
   • *Pozn.: Režie - voda, plyn a elektro energie.
   • Poplatek nezávisí na hodině převzetí a předání v daný den.
 • Poplatky stanovené za spotřebu REŽIÍ:
  • Voda (vodné + stočné): 89 Kč/m3
  • Elektrická energie: 6 Kč/kWh
  • Zemní plyn: 17 Kč/m3
 • V případě specifických událostí, jako jsou charitativní akce, je možné podmínky nájmu zvážit individuálně.

Organizační ujednání/Povinnosti nájemce:

 • Náhrady nákladů za spotřebované REŽIE a za likvidaci vzniklého odpadu hradí nájemce dle skutečné spotřeby stanovené správcem hotově.
 • Předání a zpětné převzetí objektu mezi správcem s nájemcem se vždy uskuteční do 17,00 hod. v den ukončení akce (výjimku tvoří nájem na 1 den).
 • Předáním/zpětným převzetím se rozumí podepsání vyplněné nájemní smlouvy s předáním klíčů.
 • Nepředá-li nájemce v uvedenou hodinu správci řádně uklizený objekt ve všech 5 bodech části "Popis pronájmu - a) Plocha/Místnosti", propadá potenciálně stanovená kauce ve prospěch pronajímatele.
 • Škody, které případně vzniknou v průběhu akce, nahlásí nájemce správci objektu a odstraní do 1 týdne od ukončení akce. V opačném případě budou opravy provedeny na náklad nájemce a ty mu přeúčtovány. Do doby odstranění závady nebude nájemci vrácena potenciálně stanovená složená kauce.
 • Pronajímatel poskytuje chemické čisticí prostředky a náčiní ZDARMA.

Platba nájemného a ostatní náhrady:

 • Rozbité sklo, majetek, nádobí, zařízení a podobně uhradí nájemce.
 • Nájemné uhradí nájemce správci objektu i s režiemi a případně poškozeným a znehodnoceným majetkem objektu.
 • Evidence - "Nájemní smlouva" - s datem konání akce a jejím názvem, jménem nájemce, skutečnou spotřebou energií, záznamem o dodatečných specifických požadavcích či rozbitém majetku - bude vždy sepsána mezi správcem objektu a nájemcem před začátkem akce a zároveň podepsána při zpětném převzetí.

Za Výbor SDH Koberovy T. Mašek (starosta SDH)

 

Níže je uveden časový sled etap výstavby a technický popis stavby, další informace a fotky zařízených interiérů připravujeme.

Časový sled:

 • 8. 1. 2010 – podepsána Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace s firmou Profes projekt s.r.o. Turnov
 • Rozhodnutí o umístění stavby vydal Městký úřad v Železném Brodě 19. 7. 2010
 • Stavební povolení bylo vydáno 12. 1. 2011
 • Výzva zájemcům o stavební práce byla zveřejněna 17. 2. 2011
 • Z celkem pěti přihlášených zájemců o plnění veřejné zakázky byla jako ekonomicky nejvýhodnější vybrána firma BAK stavební společnost a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov s nabídnutou cenou 6.571.270,40 Kč včetně DPH
 • Termín zahájení díla 1. 6. 2011
 • Termín dokončení díla 15. 11. 2011
 • Doba výstavby 5,5 měsíce
 • Stavební dozor: Jindřich Kvapil – starosta obce
 • Po započtení víceprací a odečtení méněprací činily celkové náklady 6.559.717,- Kč včetně DPH
 • 19. 12. 2011 vydal Městský úřad v Železném Brodě kolaudační souhlas

Technický popis:

 • Hasičská zbrojnice byla navržena jako přístavba, která navazuje na blok mateřské školy a obecního úřadu. Hmotově je objekt hasičské zbrojnice rozdělen výškově na dvě části a měřítkově i hmotově odpovídá stávajícím objektům. Půdorys zbrojnice je 16,7 x 12,3 metrů.
 • Objekt je rozdělen na dva provozní objekty.
 • První provozní celek převažující v 1.NP je zázemí a garáže pro zásahovou jednotku Obce Koberovy. Nachází se zde garáž o výměře 115,4 m2, šatna pro mužstvo - 19,4 m2, sklad – 26,9 m2, 2x WC s předsíní – 8 m2 a úklidová komora.
 • Ve 2 NP jsou prostory určeny pro činnost SDH Koberovy. Hlavní zasedací místnost má výměru 130 m2, Kancelář – kuchyňka – 10,3 m2, sklad 15 m2, sociální zařízení, úklidová komora a malý skládek na podestě schodiště.


 
Kalendář akcí
<<  Říjen 2019  >>
 Po  Út  St  Čt  Pá  So  Ne 
   1  2  3  4  5  6
  7  8  910111213
14151617181920
21222324252627
28293031